“Ja, er zitten vrouwen in Battlefield V. En als je dat niet zint, laat je de game maar links liggen.” Het is een parafrase, maar toch – klare taal van EA-man Patrick Soderlund, die de vocale tegenstanders van Battlefield V gevat te woord stond. Ik kan mij wel vinden in zijn uitspraak en liet dat ook duidelijk uitschijnen in mijn nieuwsbericht. Jullie waren iets minder mild. In de bijzonder actieve commentaarsectie onder het artikel lieten jullie duidelijk verstaan teleurgesteld te zijn in de berichtgeving van PSX-Sense. We kozen zogezegd de gemakkelijke uitweg en lieten de journalistiek mogelijk interessantere denkpistes onbenut. Nu, wij luisteren graag naar onze leden en geven de discussie hieronder een nieuwe kans. Zij die gaan sterven, groeten u.

Voor wie de afgelopen weken onder een paar ton kubieke kilometer zeewater gelegen heeft, vatten we met plezier de hamvraag even samen. De onthulling van Battlefield V situeerde de titel in Wereldoorlog II, met andere woorden: de langverwachte terugkeer naar de oorsprong van de franchise. Tussen de bulderende tankmotoren en laag overvliegende spitfires merkten we echter ook op dat het spel niet langer louter om blanke mannen draait. Vrouwen en mensen met een andere huidskleur zullen in Battlefield V de wapens opnemen voor en tegen de nazi’s, op een manier die Battlefield V meteen als één van de meest politiek correcte games op de markt profileert. Een opmerkelijke zet, die heel wat tegenstand kreeg vanuit de community.

Deze tegenstand meent dat op deze manier de échte geschiedenis achter de Tweede Wereldoorlog naar de achtergrond zal verdwijnen. De absolute meerderheid op het slagveld was in die tijd nu eenmaal blank en mannelijk. Eerlijkheid gebiedt mij ook te zeggen dat ik slogans als “Vergeet wat je geleerd hebt in de geschiedenislessen” best gevaarlijk vind – al ben ik als leerkracht misschien niet helemaal onbevooroordeeld. Aan de andere kant: overdrijven is ook een kunst. Vrouwen waren wel degelijk een – zij het minder gekend – onderdeel van de oorlog en vandaag de dag zijn er steeds meer vrouwelijke gamers achter hun consoles te vinden. De invulling van Battlefield V lijkt me in de huidige maatschappij dus niet alleen veilig, maar vooral ook logisch.

Om een lang verhaal kort te houden: DICE gaat met Battlefield V sowieso het politiek correcte pad op, maar is de ontwikkelaar ook té politiek correct? Laat het ons hieronder even weten. Vergeet je mening niet te staven met argumenten, en blijf te allen tijde respectvol ten opzichte van elkaar en je medemensen in het algemeen. Gezien de gevoelige aard van het onderwerp, zullen we kordaat optreden tegen ongefundeerd haat spuwende internettrollen. Ciao!