De PlayStation 5 versie van Bloodborne heeft inmiddels al een mythische status bereikt. Over het al dan niet bestaan van deze versie wordt al even gespeculeerd en een recent voorval heeft alleen maar meer olie op het vuur gegooid. In de PlayStation Store dook namelijk het onderstaande beeld op:

Er staat duidelijk te lezen dat er een PS5-versie van de game beschikbaar is, maar dit lijkt niet bij iedereen het geval te zijn en die versie is bovendien niet te downloaden. Waarschijnlijk gaat het hier dus om een bug, maar het kan uiteraard een voorbode zijn…