Sony is altijd vrij open over hoe de PlayStation consoles het doen, want elk kwartaal delen ze de laatste stand van zaken qua verscheepte dan wel verkochte units. Microsoft is daar de vorige generatie vrij snel mee opgehouden. Een precieze reden is niet gegeven, maar dat ze achterliepen met de Xbox One op de PlayStation 4 werd vrij snel duidelijk.

Nu we al bijna twee jaar in de nieuwe generatie zitten, krijgen we alsnog enigszins een blik op hoe het er voor staat. Uit documenten die in Brazilië zijn ingediend bij de instantie die de overname van Activision onderzoekt, geeft Microsoft aan dat de PlayStation 4 ongeveer twee keer zoveel is verkocht ten opzichte van de Xbox One.

“Sony heeft Microsoft voorbijgestreefd wat betreft consoleverkoop en installatiebasis”, daaraan toevoegend dat de PS4: “meer dan twee keer zoveel units” heeft verkocht. Uit de meest recente cijfers blijkt dat de PlayStation 4 117.2 miljoen keer is verkocht. Een simpele rekensom maakt dat de Xbox One qua lifetime sales dan nu rond de 55 miljoen exemplaren staat.