Hoewel de start van het tweede Call of Duty: Modern Warfare 2 en Warzone 2.0 seizoen met twee weken is opgeschoven, is Raven Software nu wel begonnen met het delen van informatie aangaande de belangrijkste Warzone veranderingen die op stapel staan. Zo komt het tweede seizoen van de game met de nodige in-game aanpassingen, dit op basis van wat de community heeft aangegeven.

Een belangrijke verandering is dat de Gulag terugkeert naar de klassieke opzet van 1 versus 1 in plaats van de huidige 2 versus 2 opzet. Of de Juggernaut nog steeds een rol speelt in de nieuwe Gulag opzet is onduidelijk, mogelijk dat die ook verdwijnt. Deze aanpassing komt voornamelijk doordat de community heeft aangegeven dat de klassieke 1 versus 1 opzet erg populair is en men dit graag terugziet.

Verder heeft de ontwikkelaar aangegeven dat ze het looten iets zullen aanpassen. Waar je nu bij tassen met loot bijvoorbeeld door het menuutje heen moet om de items te kiezen die je hebben wilt, zal dit vanaf de start van seizoen twee aangepast worden naar de klassieke manier. Bij alle vormen van looten zal bij het openen de inhoud gewoon op de grond terecht komen, zodat je sneller een keuze kunt maken.

Verdere details moeten we nog even afwachten, maar de ontwikkelaar beloofde aankomende week met een overzicht te komen van wat ze allemaal van plan zijn. Ook is er in de tussentijd nog een nieuwe update voor de game uitgebracht, zie de details van die update hieronder.