Het is vooral Square Enix die de afgelopen maanden veel in het nieuws is dankzij de grote focus op NFT’s van het bedrijf. Dit werd eerst alleen beperkt tot het noemen tijdens meetings met aandeelhouders, maar nu begint Square Enix ook daadwerkelijk actie te ondernemen met onder andere Symbiogenesis. Toch is het bedrijf niet de enige die bezig is met NFT’s.

In een nieuw gepubliceerd patent van Sony Interactive Entertainment is te lezen dat het bedrijf verschillende manieren onderzoekt om NFT’s en blockchain technologie te gebruiken in games. Het patent met de naam ‘NFT Framework for Transferring and Using Digital Assets Between Game Platforms’ is vorig jaar aangevraagd en afgelopen donderdag gepubliceerd.

“As recognized herein, in some applications such as computer/video games, an NFT might represent the artwork or an asset in the game (such as a character or weapon or other game asset), but current systems are technologically inadequate for the owner to use the asset across different games and platforms. Accordingly, as further recognized herein, the functionality of the game may be enhanced by enabling gamers and/or spectators to exclusively use the asset and possibly transfer its rights to others via NFT.”

Zoals de naam aangeeft gaat het patent om manieren om bepaald bezit in games, bijvoorbeeld skins, te kunnen gebruiken in andere games en op andere platformen. Daar houdt het echter niet op, want ook het kopen en verkopen van dit bezit zou mogelijk zijn. Sony heeft zelf wat voorbeelden voor gebruik bedacht, zo zou de eerste persoon die een baas in een spel verslaat bijvoorbeeld het recht krijgen om ‘hunter-damage wapens’ te gebruiken in andere games. Ook zouden NFT’s die bepaalde onderscheidingen tonen, zoals het behalen van een bepaald troffee-niveau, tot de mogelijkheden behoren.

“The NFT may then be transferred to someone else, who may then resume the game where the transferor left off according to the NFT so that the transferee begins gameplay at the same level, with the same score, and/or with the same points accumulation as the transferor.”

Het gaat vooralsnog alleen om een patent, en alhoewel een groot aantal patenten nooit of pas ver in de toekomst daadwerkelijk in een product worden verwerkt, zijn er ook zeker patenten van Sony in de afgelopen jaren die wel het daglicht hebben gezien. Een voorbeeld hiervan is de Sophy AI in Gran Turismo 7, die sinds vorige maand in het spel zit.