PlaySense is dé gaming community van de Benelux dat zich richt op nieuws, reviews & previews, artikelen en diverse content rondom alles wat met gaming te maken heeft. Platformen als Xbox, PlayStation, Nintendo en pc worden dagelijks besproken en ook overige gaming categorieën worden van coverage voorzien.

Hiervoor stonden we beter bekend als PSX-Sense. Sinds 14 april 2008 hebben we ons volledig gefocust op het merk PlayStation. Na 14 jaar exclusief alles rondom PlayStation gecovered te hebben, is op 1 augustus 2021 de nieuwe stap naar multiplatform genomen. Tijden zijn veranderd en binnen gaming is dit natuurlijk vooral te merken. Onze ambitie is om zo breed mogelijk elke gaming groep te vertegenwoordigen en gaan daarom met deze nieuwe koers diepgaande informatie brengen over de laatste ontwikkelingen binnen gaming.

Content

De content op PlaySense wordt verzorgd door een vast team van enthousiaste, ambitieuze, maar goed geïnformeerde vrijwilligers en gebruikers die op deze manier een extra uiting aan hun passie kunnen geven. Via de colofon ziet u wie momenteel in het team van PlaySense zitten. De content dat geproduceerd wordt door het team is op basis van toegezonden informatie (persberichten) door uitgevers evenals eigen nieuwsgaring via diverse internationale media.

Rechten

PlaySense behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk gewenst moment naar eigen inzicht te veranderen. Aan de gegevens op de website van PlaySense kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mogelijk dat de op deze website genoemde namen van producten, handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen zijn.

PlaySense behoudt het recht om in te grijpen op elke manier die zij nodig acht om iedere vorm van misbruik/misdragingen tegen te gaan of te voorkomen. Als er sprake van twijfel is , dan is de beoordeling van de betrokken moderator of administrator doorslaggevend.

Persoonlijke gegevens van gebruikers worden niet verstrekt aan derden of gebruikt voor commercieel gewin. Hieronder vallen onder andere IP-adressen en verborgen email adressen van gebruikers.

Aansprakelijkheid

PlaySense aanvaard geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten die in deze website voorkomen. Ook voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links (verwijzingen) naar websites van derden aanvaard PlaySense geen aansprakelijkheid. Links die in enige mate onrechtmatig of onwettig (kunnen) zijn, worden op verzoek van belanghebbende onmiddellijk verwijderd.

PlaySense is niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten geplaatst door haar bezoekers/gebruikers. Wordt bepaalde inhoud van berichten als kwetsend ervaren kan altijd een moderator of administrator op de hoogte gesteld worden. Hij of zij zal dan gepaste actie ondernemen.

PlaySense is een website met user-generated content. Het wettelijke kader hiervoor is artikel 6:196c BW lid 4. Rechthebbenden kunnen PlaySense er op kunnen attenderen dat bepaalde door ons gehoste content inbreuk maakt op hun auteursrecht. Voor deze procedure is tussenkomst van een rechtbank om de (on)rechtmatigheid van de content te verifiëren niet nodig, mits de onrechtmatigheid evident is voor de provider. PlaySense verleent altijd haar uiterste medewerking wanneer er een notice and takedown verstuurd wordt, hiervoor kan het email adres [email protected] gebruikt worden.

Copyright

Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, productnamen, logo’s etc) is eigendom van PlaySense of van de respectievelijke eigenaren. De inhoud ervan mag worden (her)gebruikt, in originele of gewijzigde vorm, mits er een bronvermelding heeft plaatsgevonden. Indien u inhoud zonder bronvermelding wilt overnemen zal u schriftelijk toestemming moeten vragen aan de eigenaren van PlaySense.nl. Dit kan via het contactformulier.

Beelden, bestanden en andere content afkomstig van een spel blijft eigendom van de respectievelijke ontwikkelaar van het spel en vallen volledig onder hun copyright rechten.

Alle logo’s, merknamen en ander materiaal zijn en blijven het eigendom van hun respectievelijke eigenaar