Sony kwam vorig jaar uit het niets met de eerste details over de PlayStation 5 en daarmee trapten ze de aanloop naar de release van de nieuwe generatie consoles af. Sindsdien is er veel gebeurd en Microsoft ligt duidelijk voor als het op aankondigingen, informatie en games aankomt.

In bepaalde mate kan het tempo van Microsoft zelfs als agressief gezien worden, daar waar Sony angstvallig stil blijft. Mondjesmaat geven ze wat informatie vrij, maar echt spectaculaire onthullingen – afgezien van de DualSense misschien – hebben we nog niet gezien. Toch voelt Sony geen druk om Microsoft achterna te gaan.

Heeft het coronavirus de plannen van Sony in de war geschopt? Was Sony dit traject altijd al van plan? Of hebben ze dermate veel zelfvertrouwen dat ze zich niet door Microsoft laten leiden en hun eigen pad blijven bewandelen? Moeilijk te beantwoorden vragen op dit moment, maar het laatste lijkt aan de orde te zijn.

Tijdens een meeting met aandeelhouders sprak Hiroki Totoki (CFO van Sony) over de achterstand die Sony zou hebben op Microsoft. Hierbij gaf hij aan dat het te vroeg is om dat nu te kunnen beoordelen; daarvoor zou men de verkopen van de consoles moeten afwachten. Tevens blijft Sony hun strategie die ze nu hebben vooralsnog de beste vinden.

Gestelde vraag: “Some say PS5 promotion is falling behind Xbox. Would you give passing score to what PS team has done?”

Totoki: “We consider things strategically but doing our best. As for pass or fail, I would wait for PS5 sales to make that judgement.”

Met andere woorden: Sony maakt zich niet echt druk. Uiteindelijk zullen de verkopen inderdaad hun gelijk of ongelijk bewijzen, maar van paniekvoetbal met de recente onthullingen lijkt geen sprake, vooropgesteld dat we deze uitspraak juist interpreteren. Hoewel die indruk wel ontstaan kan zijn doordat ze in de publieke opinie wat op Microsoft achterlopen.

Naar verwachting zal Sony begin juni alle details uit de doeken gaan doen op een officieel onthullingsevenement, zij het vanwege het virus natuurlijk digitaal.