Een paar dagen geleden bevestigde Sony na geruchten dat de PlayStation Store op de PlayStation 3, PlayStation Portable en PlayStation Vita binnenkort gesloten zal worden. Daardoor hebben eigenaren van die platformen nog maar enkele maanden om nieuwe content uit de PlayStation Store te kopen en dus is het niet zo verrassend dat gamers daar nu op tijd nog gebruik van willen maken.

Op de PlayStation 3 ondervinden gebruikers echter grote problemen, zo blijkt uit vele meldingen die online zijn verschenen. Wanneer de getroffen gebruikers content uit de PlayStation Store op de PS3 willen downloaden, krijgen ze twee specifieke foutmeldingen te zijn: 80029509 en 80029721. Deze fouten maken het onmogelijk om de content te downloaden.

Het gaat hierbij overigens niet alleen om nieuwe content die gebruikers via de PlayStation Store willen kopen. Ook het downloaden van reeds aangeschafte content levert problemen op. Vooralsnog heeft Sony niet op deze problemen gereageerd en er is op dit moment dus ook nog geen oplossing bekend. Hopelijk komt hier snel verandering in, want vanaf 2 juli is de PlayStation Store op de PlayStation 3 niet meer toegankelijk en dan zal het kopen van nieuwe digitale content dus niet meer mogelijk zijn. Overigens moet het daarna wel mogelijk blijven om eerder gekochte content te downloaden, al hebben gebruikers daar momenteel dus ook moeite mee door de beschreven problemen.