Nintendo heeft weer een nieuwe trailer voor Metroid Dread uitgebracht en die laat ons het openingsfilmpje van de game zien. De video tref je hieronder en deze geeft wat context bij de game die je straks op de Nintendo Switch kunt spelen.

Daarnaast heeft Nintendo een uitgebreid artikel geplaatst dat dieper ingaat op de krachten die Samus tot haar beschikking heeft. Dat overzicht met punten hebben we natuurlijk overgenomen voor de volledigheid, dus lees snel verder.

Wapens

Armkanon – De rechterarm van Samus is volledig geïntegreerd met haar krachtige en iconische armkanon, dat twee soorten wapens kan afvuren: snelvuurstraalaanvallen en krachtige raketten. Omdat het armkanon zo diep geïntegreerd is, kan Samus naar believen tussen wapenklassen schakelen.

Straalaanvallen – De straalaanval is de standaardaanval van Samus. Door middel van upgrades kunnen de kracht en eigenschappen ervan worden aangepast. Zo kan de spreiding van de aanval worden vergroot of kunnen er andere functies worden toegevoegd. Een van die functionele upgrades is de haakstraal, die hem een touwachtige kwaliteit geeft waardoor Samus met het armkanon specifieke punten kan vastgrijpen. Samus kan op die manier bijvoorbeeld objecten verslepen of zichzelf naar anders onbereikbare delen van de omgeving slingeren.

Raketten – In tegenstelling tot de eindeloze golf van straalaanvallen die ze tot haar beschikking heeft, heeft Samus een capaciteitslimiet voor dit compacte maar krachtige zware wapen. Ook dit wapen kan worden verbeterd met vaardigheidsupgrades. Samus kan haar raketcapaciteit vergroten door raketcapsules en raketcapsules+ te verzamelen, die overal in de wereld te vinden zijn.

Acties en vaardigheden

Counterslag – Hiermee kan Samus een vijand wezenloos slaan door hem precies te raken terwijl hij op het punt staat aan te vallen. Als dit lukt, is de overdonderde vijand kwetsbaar voor een krachtige vervolgaanval. Samus kan ook tijdens het rennen een counterslag uitvoeren.

Morfbal – Samus kan door nauwe doorgangen komen door de glijden, of door zich op te rollen tot morfbal. De speler kan Samus in haar morfbalvorm veranderen door de linkerrichtingssstick naar beneden te kantelen terwijl ze gehurkt zit – in feite dus op dezelfde manier als altijd in de 2D-Metroid-serie – maar nu ook door op de ZL-knop te drukken terwijl ze stilstaat. Samus neemt ook automatisch de morfbalvorm aan wanneer ze naar een verhoogde tunnel springt.

Springen – Samus’ ongeëvenaarde fysieke vaardigheden tillen haar sprongkwaliteiten naar ongekende hoogten. Ze kan bijvoorbeeld tegen muren opspringen om nog hoger te komen. Haar sprongcapaciteiten kunnen ook worden verbeterd met vaardigheidsupgrades. Met de nieuwe draaiboost kan ze bijvoorbeeld een extra sprong maken terwijl ze in de lucht ronddraait.

Voor aanvullende details kan je hier terecht. Metroid Dread verschijnt op 8 oktober voor de Nintendo Switch.