Virtual reality kunnen we wel beschouwen als hét nieuwe ding in gamen. Virtual reality headsets zorgen voor compleet nieuwe en andere game-ervaringen en veel mensen zijn er dan ook erg enthousiast over. Dit geldt echter niet voor iedereen, want Dr. David Allamby, oogchirurg van een kliniek in Londen, heeft namelijk zijn zorgen geuit over het gebruik van virtual reality headsets.

Allamby heeft het over “potentiële, serieuze oogproblemen”. Volgens de arts zullen steeds meer mensen minder blootgesteld worden aan daglicht door virtual reality en dit kan resulteren in myopie, ook wel bijziendheid genoemd. Mensen die last hebben van myopie kunnen voorwerpen ver weg moeilijker scherp zien. Daarnaast voorkomt VR volgens Allamby dat ogen zich op een natuurlijke manier focussen op langere afstand, iets wat de progressie van myopie alleen maar kan versterken.

Myopie is echter niet het enige gevaar van virtual reality, aldus de oogchirurg. Het kan voor droge ogen zorgen, omdat mensen minder zullen knipperen met hun ogen wanneer een virtual reality headset wordt gedragen. Volgens Allamby kunnen droge ogen na verloop van tijd erg pijnlijk worden. Verder waarschuwde hij voor het feit dat VR ervoor kan zorgen dat de manier waarop ogen focussen ook verandert kan worden door VR.

Al met al is deze oogchirurg dus erg sceptisch over virtual reality. Maak jij je hier zorgen om, of kijk je nog altijd net zo erg uit naar PlayStation VR?