In augustus kwam Sony met de aankondiging van een prijsverhoging voor de PlayStation 5. De adviesprijs voor beide versies van de console ging met 50 euro omhoog en de verhoging werd in vrijwel alle regio’s in de wereld ingevoerd, met uitzondering van de Verenigde Staten. De veranderde economische situatie in de wereld was volgens Sony de reden voor de prijsverhoging. Met het gegeven dat vrijwel alles tegenwoordig flink duurder is geworden, zou het niet ondenkbaar zijn dat minder mensen tot de aanschaf van een PlayStation 5 overgaan nu de prijs hoger ligt.

Tot op heden is daar echter nog geen sprake van, zo heeft Sony nu duidelijk gemaakt. Het onderwerp kwam aan bod tijdens een bespreking van de meest recente kwartaalcijfers. Hiroki Totoki, chief financial officer bij Sony, meldde dat de prijsverhoging van de PlayStation 5 tot nu toe nog niet heeft gezorgd voor een verminderde vraag naar de console. Sony houdt echter de vinger aan de pols wat betreft de vraag van de consument.

“And the PlayStation 5 price increase impact; So far, due to the price increase, we have not seen any dampening of the demand but we have to monitor what will happen in the market going forward.”