Microsoft heeft met Game Pass een uitstekend middel ter beschikking om gamers naar het Xbox platform te trekken. Sony gaf hier enigszins antwoord op met de PlayStation Plus Collection, maar alsnog zijn de verschillen erg groot. Eerder gaf Sony echter wel aan te kijken naar een alternatief programma en geruchten wezen al op een specifiek antwoord op Microsoft.

Hoewel de details nog niet bekend zijn, lijkt er voortijdig iets gelekt te zijn. Op de officiële Poolse website van PlayStation stond kortstondig een logo van ‘PlayStation Plus Video Pass’ om daarna weer snel te verdwijnen. De benaming zegt eigenlijk genoeg, films lijken naar PlayStation Plus te komen.

De vertaling van de tekst die op de site stond luidt als volgt: “A new benefit available for a limited time on PlayStation Plus… PS Plus Video Pass is a trial service active 22.04.21 – 22.04.22. The subscription benefit is available to PS Plus users in Poland.”

Het is onduidelijk of het om een globale of om een lokale service gaat en of dit hét antwoord is op Game Pass. Zoals te lezen valt in de regel hierboven gaat het om een trial service, dus het kan ook een probeersel zijn. Daarnaast staan films natuurlijk los van games, dus in die zin is het ook de vraag of dit überhaupt het antwoord is op Game Pass waar eerder naar gehint werd.

Interessant is ook dat Sony laatst aankondigde dat ze later dit jaar gaan stoppen met het aanbieden van tv- en filmcontent via de PlayStation Store in bepaalde landen. Dit zou in dat perspectief een mooi alternatief zijn, zeker voor PlayStation Plus abonnees. De service zou wat dat betreft dan een mooi compleet aanbod van content ter beschikking kunnen stellen.