Het is 2022! Het nieuwe jaar is aangebroken en de belangrijkste boodschap die we voor je hebben is: gelukkig nieuwjaar! Het jaar 2022 is een jaar waarin we op gelijke voet verdergaan als in 2021 en dat natuurlijk als multiplatform website. Het belooft wat dat betreft erg interessant te worden, want qua games is het jaar 2022 nu al interessanter dan 2021.

Althans, het aantal games ligt aanzienlijk hoger en dat is niet zo gek: ontwikkelaars en uitgevers zijn nu echt op stoom wat betreft het produceren van titels voor de huidige generatie consoles en zodoende mogen we al op korte termijn prachtige nieuwe titels verwachten. Die zullen we natuurlijk uitvoerig behandelen hier op PlaySense, zodat je altijd op de hoogte bent.

2021 was ondanks de aanhoudende pandemie voor PlaySense een mooi jaar. We zijn multiplatform gegaan, hebben een groei in activiteit en bezoekers gezien en zijn een nieuwe richting ingeslagen wat betreft de onderwerpen die we zoal behandelen. Dit om een nog completere gamesite te worden en daar zullen we dit jaar uiteraard niet vanaf stappen.

We willen jullie tevens bedanken voor de steun in 2021, het enthousiast reageren op onze omschakeling naar PlaySense en natuurlijk de activiteit op de website. We hopen jullie ook dit jaar weer veelvuldig te mogen ontvangen. Namens het gehele PlaySense team wensen we je bij dezen een schitterend 2022 toe! Gelukkig nieuwjaar!