Battlefield 2042 heeft het best zwaar te verduren sinds de launch en veel spelers zijn inmiddels afgehaakt of erg ontevreden met de game. DICE en EA erkennen de problemen en er is voor beide veel werk aan de winkel. In een uitgebreide blogpost vertelt de ontwikkelaar dat ze luisteren naar de feedback en er zijn vijf punten aangestipt die ze gaan verbeteren wat betreft het design van de maps. Zowel van huidige als toekomstige.

Het eerste punt dat genoemd wordt, gaat over het afleggen van afstanden. Veel maps in Battlefield 2042 zijn uitgestrekt en de afstanden tussen de verschillende punten om te veroveren zijn erg groot. De maps zullen dus enigszins aangepast gaan worden, zodat er meer gecentraliseerde actie zal plaatsvinden in een game. Volgens de feedback werd Battlefield 2042 soms een “walking simulator” genoemd.

Ten tweede noemt DICE de intensiteit van de matches en dit heeft met name te maken met de Breakthrough modus. Deze wordt volgens de feedback gezien als te chaotisch wanneer de vlaggen veroverd moeten worden en dit zal dus in de toekomst wat worden terug geschaald. Als derde wordt Line of Sight genoemd en dit verwijst naar de gevechten die meestal op langere afstanden plaatsvinden. Er zijn te weinig objecten waar je achter kan schuilen en het oversteken van open velden is dus niet echt aan te raden.

Het vierde punt dat men noemt heeft te maken met de navigatie op de maps. Volgens de feedback is er niet altijd een duidelijk pad naar de doelen toe en zo krijg je dus te vaak te maken met beschoten worden vanuit allerlei verschillende hoeken. Tot slot wordt ook cover nog eens aangekaart dat dus grotendeels te maken heeft met het Line of Sight probleem.

Hieronder kan je nog twee voorbeelden zien die DICE gebruikt bij de uitleg. De eerste afbeelding draait om de map Kaleidoscope en gaat over de wijzigingen voor Breakthrough. De tweede afbeelding gaat over dezelfde map, maar dan met het oog op Conquest. Zoals je kunt zien worden de doelen dus verplaatst vanwege de bovenstaande vijf punten.