Een van de features van Battlefield 2042 dat nieuw voor de franchise was, was de toevoeging van Specialists. Een alternatieve benadering, maar gezien de game veel kritiek te verduren heeft gehad, werd er ook het nodige over dit segment gezegd. Sterker nog, er bestaat een roep om het te laten vallen en terug te keren naar classes, maar dat zit er helaas niet in.

De ontwikkelaar geeft op Twitter aan dat het vervangen van Specialists door classes misschien eenvoudig lijkt, maar dat het een vrij complex proces achter de schermen is. Zo zegt Frederik Drabert, game designer, dat de Specialists aan veel elementen in de game verbonden zijn en dat ze dat niet zomaar weg kunnen halen, hierdoor zullen de Specialists blijven bestaan.

“It is not that easy. I saw the community proposals (kudos to everyone who put effort in it) and there is more design work required. The specialists touch a lot of parts in the game that need to be considered during a redesign. So it‘s more than take it and code it.”

Het komt er simpelweg op neer dat de Specialists een kernelement van Battlefield 2042 zijn en dat dit aanpassen mogelijk meer problemen brengt dan oplost. Daarbij heeft een dataminer nieuwe Specialists gevonden, waaruit eens te meer blijkt dat DICE voorlopig met dit concept doorgaat.

De onaangekondigde Specialists zijn vooralsnog: Hale, Liz en Crawford. Buiten de onderstaande afbeelding van Hale hebben we verder geen details over deze toekomstige toevoegingen.