Wanneer een populaire film of game een vervolg krijgt, kiezen de makers vaak voor een nieuwe invalshoek. Vaak blijkt die een stuk duisterder te zijn dan wat we voorheen reeds zagen. Zie Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back voor hét ultieme voorbeeld hiervan.

Insomniac Games wilt met de tweede Spider-Man game een gelijkaardige stap zetten. Dat gaf vicepresident Bill Rosemann aan in de meest recente This Week in Marvel podcast. Een donker tweede deel is wat ons betreft alvast een logische stap, zeker met Venom als antagonist.

“If the first Spider-Man game was Star Wars, Spider-Man 2 is kind of our Empire. It gets a little darker.”