Lootboxen zijn al langer een doorn in het oog van gamers en tegenwoordig ook van overheden. Het zou al dan niet onder gokken vallen in bepaalde vormen, waardoor het toepassen ervan in verschillende landen aan banden is gelegd. Inmiddels is het ook een punt van aandacht bij het Europees Parlement, dat hierover heeft gestemd.

De Europese Commissie heeft verschillende issues in de gamesindustrie aangekaart in het kader van een betere bescherming van de consument, met name jonge mensen. Zo wordt er gepleit voor regelgeving die in heel Europa hetzelfde is, alsook meer en betere uitleg voor ouders over hoe systemen werken. Daarbij moet ook een beter controlemechanisme beschikbaar komen om te zien hoeveel geld kinderen uitgeven aan games.

De stemming heeft goed uitgepakt voor indiener Adriana Maldonado López, aangezien 577 man voor stemde tegenover 56 man die tegenstemde. Er waren 15 personen afwezig. Ook vallen lootboxen hieronder en de stemming pakte zo uit dat de commissie nu de impact van deze systemen gaat onderzoeken. Ze kunnen hier ook actie op ondernemen indien dat noodzakelijk is. Meer informatie over de stemming en de kwesties waar het om gaat kan je hier vinden.

Waar het in essentie op neerkomt is dat de Europese Commissie nu groen licht heeft gekregen om verdere stappen te ondernemen in verschillende takken van sport. Dit met als doel om eenzijdige regelgeving te creëren voor heel Europa, waaronder dus eventueel ook een verdere beperking op lootboxen valt. Het is niet bekend wat specifiek de volgende stappen zijn en wanneer we meer nieuws mogen verwachten. Gezien dit soort instanties niet de snelste zijn, kan het dus nog wel even duren.