Ubisoft en de PETA hebben door de jaren heen niet de beste verstandhouding opgebouwd. In het verleden klaagde PETA al over de walvisvaart die mogelijk is in de Assassin’s Creed games en ditmaal heeft de PETA wat op Far Cry 6 aan te merken. In die game is het namelijk mogelijk om hanen met elkaar te laten vechten in een soort parodie van fighting games.

Dat is natuurlijk niet waar hanen voor bedoeld zijn en daarom pleit de PETA voor een verwijdering van de minigame uit Far Cry 6. PETA stelt namelijk dat Ubisoft de gruwelijkheid van hanengevechten aan het verheerlijken is met de minigame. Of Ubisoft er gehoor aan geeft is afwachten. Wij denken alvast van niet.

“Turning a horrific blood sport like cockfighting into a Mortal Kombat–style video game match is a far cry from real innovation, as today’s society is strongly opposed to forcing animals to fight to the death.

Roosters used in cockfights are fitted with sharp spurs that tear through flesh and bone, causing agonizing and fatal injuries. PETA Latino urges Ubisoft to replace this reprehensible minigame with one that doesn’t glorify cruelty.”

Het is overigens wel opvallend dat de PETA zich specifiek over deze minigame druk maakt, daar waar je ook een agressieve haan als Amigo mee kunt nemen die mensen voor je kan vermoorden. Dat is blijkbaar niet zo’n issue.